Pembiayaan Al-Inah adalah untuk anggota yang memerlukan wang tunai untuk pelbagai kegunaan seperti :-

  1. Perbelanjaan tunai dalam urusan majlis kenduri, keramaian serta perkahwinan
  2. Membiayaai sebahagian daripada kos pembelian kenderaan atau hartanah yang mempunyai surat hakmilik yang sah
  3. Pengubahsuaian atau sebarang tujuan mengubah bentuk asal bagi tujuan mencantikkan atau memudahkan bagi kenderaan atau hartanah yang mempunyai surat hakmilik yang sah
  4. Membayar pelbagai cukai dan insuran
  5. Melunaskan hutang-piutang yang sedia ada
  6. Membayar kos perubatan anggota, anak-anak anggota dan ibu bapa/mertua
  7. Pelancongan atau perbelanjaan perjalanan untuk menunaikan ibadah
  8. Lain-lain keperluan yang dipersetujui oleh Lembaga Koperasi

 

Borang boleh dapati di sini