Pembiayaan ini bagi menyediakan pembiayaan bagi kemudahan anggota yang ingin membeli seperti :-

  1. Kelengkapan rumah dan peralatan pengguna
  2. Alat kenaikan atau kenderaan bermotor yang mempunyai surat hakmilik yang sah
  3. Hartanah seperti tanah dan rumah yang mempunyai surat hakmilik yang sah
  4. Lain-lain barang yang diperakukan oleh Lembaga Koperasi yang boleh di akad jual beli sesuai dengan peraturan Syariah

 

Borang boleh dapati di sini