KoopMKM ada membuat penyewaan parkir kenderaan di Jalan Tandang dengan menawarkan harga sewaan yang mampu milik. Lokasi sewaan parkir kenderaan ini berdekatan dengan kawasan sekitar kilang dan industri. Sewaan parkir kenderaan ini terbuka kepada semu orang awam yang berkerja di kawasan sekitarnya. Sewaan Parkir Kenderaan mampu menempatkan kenderaan sebanyak 79 kenderaan. Projek ini telah bermula dari bulan Disember 2011. Walaubagaimanapun KoopMKM bercadang membuka tambahan sewaan parkir kenderaan yang dijangka pada tahun 2018.