KoopMKM terlibat dengan kontrak cucian bangunan dan landskap :-

a) MKM Zon Timur bermula pada 15 Julai 2015  dengan kontrak 2+1 tahun.

b) MKM Zon Selatan bermula pada bulan Febuari 2016 dengan kontrak 1+1 tahun.

Aktiviti ini dipantau oleh Jawatankuasa Pemantau di Zon Timur dan Zon Selatan.