Sistem SPBK

SPBK merupakan sistem keanggotaan bersepadu yang mana meliputi modul kewangan, keanggotaan dan pinjaman. Sistem ini hanya kegunaan kakitangan pengurusan dan ALK KoopMKM.

Url sistem ialah : http://koopmkm.asuscomm.com:8080/tekad1.1/login

Comments are closed