Lawatan Mencari Peluang Perniagaan Di Vietnam

Lawatan mencari peluang perniagaan di Ho Chi Ming City, Vietnam pada 1 April 2017 hingga 3 April 2017. Seramai 10 orang yang terlibat dengan lawatan ini terdiri daripada 6 0rang ALK, 1 orang JAD dan 3 orang anggota biasa. Tahniah kepada ahli rombongan.

Comments are closed