Syer Keanggotaan Berakhir 30 Jun 2016


Keanggotaan Individu

Keanggotaan KoopMKM adalah terbuka kepada Individu yang berkhidmat di Maktab Koperasi Malaysia telah mencapai umur 18 tahun. Bayaran minimum syer menjadi anggota ialah sebanyak RM100.00 (Ringgit: Seratus Ratus Sahaja)

Borang keanggotaan boleh dimuat turun pada pautan berikut : Muat Turun Borang