Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Senarai perkhidmatan yang ditawarkan oleh KoopMKM seperti :

 • Pinjaman/pembiayaan kepada anggota
  Al-Bai Bithaman Ajil
  Bai al-inah
  Al-qardhu Hassan
  Pelaburan melalui syer dan simpanan tetap
 • Katering, kontrak membekal bahan mentah dan bahan bermasak
 • Perniagaan pasar mini
 • Kontrak membekal alatulis dan cenderamata
 • Pameran dan Jualan
 • Pengurusan Kafeteria
 • Menyewa ruang niaga
 • Perniagaan Pakir Jalan Tandang
 • Khidmat Cuci Kereta

bayaran 

Comments are closed